SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
4
0
4
3
8
Bản tin quận 19 Tháng Mười Hai 2017 7:55:00 SA

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận 5 lần thứ 11, khóa XI, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

 

Ngày 14/12/2017, Quận 5 tổ chức hội nghị Họp Ban chấp hành Đảng bộ Quận 5 lần thứ 11 khóa XI tại Hội trường 209 An Dương Vương, phường 8, Quận 5. Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Tiến Sĩ – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận, bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2017 và các báo cáo quan trọng của Quận 5 sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó có kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XI về công tác xây dựng Đảng; báo cáo về nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị giai đoạn 2015 – 2020; báo cáo thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/QU của Quận ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2017; sơ kết 02 năm Chương trình hành động số 06 – CTrHĐ/QU về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2015 – 2020; sơ kết 02 năm triển khai Chương trình hành động về huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2015 – 2020;  sơ kết 02 năm triển khai Chương trình hành động số 03 – CTrHĐ/QU về Phát huy vai trò của chợ, trung tâm thương mại góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn Quận 5 giao đoạn 2015 – 2020; sơ kết 02 năm triển khai Chương trình hành động số 04 – CTrHĐ/QU về phát huy tiềm năng và lợi thế của Quận 5, từng bước xây dựng và phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn giai đoạn 2015 – 2020; sơ kế 02 năm Chương trình đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững theo tiêu chí Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Tại hội nghị các đại biểu cũng quan tâm, đóng góp ý kiến và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Qua đó, đã có trên 100 lượt ý kiến phát biểu tại tổ thảo luận và hội trường đã phần nào làm rõ hơn, khẳng định những kết quả đạt được, những kinh nghiệm thành công, chưa thành công và đã đề xuất nhiều giải pháp thực hiện những chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2018. Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 5 cơ bản hoàn thành được các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ và sản xuất công nghiệp – xây dựng đảm bảo chỉ tiêu đề ra, công tác thu ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ. Quận đã tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với số lượng hộ kinh doanh và doanh nghiệp được thành lập mới tăng so với cùng kỳ. Hoạt động phát triển du lịch được tăng cường hình thành, phát triển các phố chuyên doanh. Công tác quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp: thường xuyên tuyên truyền đến tổ chức và cá nhân các quy định pháp luật, các giải pháp về tăng cường mảng xanh trên các tuyến đường, trụ sở cơ quan, các giải pháp xây dựng, cải tạo lề đường, vỉa hè với phương thức xã hội hóa… đã góp phần mang lại mỹ quan đô thị, hạn chế kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường. Tiến hành điều tra xã hội học về xây dựng chung cư thay thế 5 cụm chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, làm cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị; việc ra quân lập lại trật tự đô thị được tổ chức thường xuyên; một số tuyến đường có chuyển tích cực. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp quận năm 2017; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em, tạo điều kiện để Quận 5 đăng ký hoàn thành chương trình giảm, cận nghèo của Thành phố năm 2018. Tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên với việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thẳng thắn, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của năm 2017 và đề ra phương hướng khắc phục trong năm 2018 đối với: nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số khu vực, tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, một số công trình nâng cấp sửa chữa chậm tiến độ, số vụ tai nạn giao thông còn tăng…

 

Đồng chí Võ Tiến Sĩ – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Tiến Sĩ – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 nhấn mạnh: “Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Toàn Đảng bộ và các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội của quận đã làm được nhiều việc, có những việc làm rất tốt. Nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2017 cơ bản hoàn thành, nhiều yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu, một số lĩnh vực có chuyển động, chuyển biến tích cực, rõ nét. Nhịp độ phát triển kinh tế năm 2017 tiếp tục khởi sắc, có những yếu tố, nhân tố mới nổi lên. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền, công tác dân vận của hệ thống chính trị hai năm qua tiếp tục được tăng cường, các hoạt động, phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với trọng tâm hướng về cơ sở, đến với hộ dân và lấy mục tiêu vì chất lượng sống nhân dân, chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào quần chúng để tổ chức hoạt động thu được nhiều kết quả tích cực. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XI, năm 2018 đồng chí cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị, nhân dân quận đồng thuận, đồng hành phấn đấu cao, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Kết quả thực hiện các chi tiêu kinh tế – xã hội năm 2017:

1. Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ ước đạt 20.946 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

2. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng (giá so với năm 2010) ước đạt 7.724 tỷ đồng, tăng 5 % so với cùng kỳ.

3. Thu ngân sách ước đạt 2.239 tỷ đồng, đạt 101,56% kế hoạch năm  (2.205 tỷ đồng), tăng 12 % so với cùng kỳ.

4. Thành lập mới 609 doanh nghiệp trên địa bàn (vượt chỉ tiêu đề ra năm 2017 là 200 doanh nghiệp).

5. Phấn đấu tăng diện tích nhà ở bình quân đầu người: 17,32 m2. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra ( diện tích nhà ở bình quân đầu người hiện nay là 17,83 m2).

6. Duy trì, nâng cao chất lượng 10 tuyến đường và xây dựng thêm 10 tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn quận. Duy trì 64 khu phố đã được công nhận “Khu phố sạch – an toàn”.

7. Đảm bảo chỉ tiêu 25 % phường đạt chuẩn văn minh đô thị và giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa đã được công nhận năm 2016. Phấn đấu ghi nhận 08 phường Văn minh đô thị năm 2017.

8. Huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

9. Học sinh lớp 5 hoàn thành bậc tiểu học đạt t3y lệ 99,97% và học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt tỷ lệ 100%. Thành phố tiếp tục công nhận Quận 5 đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cấp giáo dục trung hco5 cơ sở, phổ cập bậc trung học, xóa mù chữ năm 2016.

10. Giới thiệu giải quyết việc làm 5.623 lượt lao động, đạt tỷ lệ 112,46% kế hoạch năm.

11. Đào tạo nghề cho 18.842 lượt người, đạt 110,83% kế hoạch năm.

12. Hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững thành phố năm 2017 và nâng mức thu nhập bình quân trên 25.000.000 đồng/ người/ năm.

13. Tốc độ tăng dân số tự nhiên 0,39%.

14. Xảy ra 205 vụ phạm pháp hình sự (giảm 20 vụ so với cùng kỳ), đã khám phá 137 vụ bắt 173 tên (tỷ lệ khám phá 66,83%).

15. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự.


Số lượt người xem: 269    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm