SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
7
5
6
0
9
4
Bản tin quận 25 Tháng Mười Hai 2022 5:05:00 CH

Tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu ho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 5

 

Sáng 23/12/2022, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 5 (các trường hợp chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất). Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trung – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5.

 

Theo Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5, có 1.493 trường hợp nhà đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Nhóm 1); có 1.507 trường hợp đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100 Luật Đất Đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc những giấy tờ về quyền sử dụng đất đã được nhà nước công nhận từ trước đây (giấy trắng) nhưng chưa được cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Nhóm 2).

 

Từ khi triển khai kế hoạch, Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền, mời người dân đến nộp bản chụp các chứng từ liên quan đến nhà, đất đang quản lý, sử dụng và thực hiện kê khai đơn đề nghị đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập bản vẽ sơ đồ nhà đất (nếu đủ điều kiện). Trường hợp người dân không có các chứng từ chứng minh sở hữu thì hướng dẫn liên hệ các cơ quan, đơn vị để trích lục bản kê khai nhà cửa, tờ khai gia đình, …Thực hiện niêm yết, xác minh, lấy ý kiến về nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng nhà, đất và lập danh sách nộp hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường đến từng phường để hướng dẫn thành phần hồ sơ và nhận định về khả năng có thể hoặc không thể  cấp giấy chứng nhận đối với hồ sơ do người dân nộp tại Ủy ban nhân dân phường. Trường hợp nào nhận định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật thì đề nghị Ủy ban nhân dân phường hướng dẫn thực hiện theo quy trình và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thụ lý hồ sơ trình tham mưu cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì đề nghị phường chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

 

Về nhóm 1 (Nhóm nhà đất không có giấy tờ) qua rà soát lại thực tế là 1.154 hồ sơ, có thay đổi giảm 343 hồ sơ do đã được cấp giấy chứng nhận, lấn chiếm thuộc khu vực quy hoạch so với Kế hoạch số 188/KH-UBND. Số lượng hồ sơ có thể xem xét cấp Giấy chứng nhận, do trừ đi các trường hợp nhà đất có tranh chấp, thiếu thừa kế, quan hệ nhân thân là:  898 hồ sơ. Kết quả thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với Nhóm 1 là 44 hồ sơ đủ điều kiện; 794 hồ sơ hồ sơ không đủ điều kiện; 60 hồ sơ không có nhu cầu.

 

Về nhóm 2 (Nhóm nhà đất có giấy tờ), qua rà soát thực tế, còn lại 556 hồ sơ nhà đất có giấy tờ chưa tiến hành thay đổi giấy chứng nhận theo quy định hiện hành. Qua tuyên truyền, vận động, đã có 340/556 hồ sơ, người dân thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận theo quy định hiện hành. Kết quả đã có 204/340 hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận, 136 hồ sơ đang tiến hành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận theo quy định như đang thực hiện niêm yết tại phường, tiến hành các thủ tục đo vẽ hiện trạng, bổ sung các giấy tờ về kê khai di sản thừa kế…. Đối với 216 hồ sơ còn lại sẽ tiếp tục vận động và dự kiến đến hết quý III năm 2023 sẽ hoàn thành.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trung biểu dương nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 5. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân 14 phường thường xuyên cập nhật thông tin thay đổi pháp lý nhà ở, thông tin địa chính các căn nhà chưa được cấp giấy chứng nhận, tiếp tục hướng dẫn người dân các thủ tục cấp giấy chứng nhận. Lưu trữ các kê khai, đăng ký của người dân để làm cơ sở dữ liệu trong quá trình cấp giấy chứng nhận sau này.

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Trung – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trao tặng giấy khen cho các tập thể

 

Dịp này, Ủy ban nhân dân Quận 5 cũng đã khen thưởng 7 tập thể 8 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 5.


Số lượt người xem: 190    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm