SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
5
2
8
8
9
Bản tin quận 30 Tháng Năm 2024 8:25:00 SA

Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 5 Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 3640/QĐ-UBND đối với Ủy ban nhân dân Phường 7, Phường 12.

 

 

Thực hiện Chương trình số 50-CTr/QU ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Quận ủy Quận 5 về Chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị cấp quận - năm 2024, Kế hoạch số 219/KH-BTV ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 về Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai “Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030” đối với Ủy ban nhân dân Phường 7, Phường 12.

 

 

Sáng ngày 29/5/2024, Bà Lê Thị Hồng Loan – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 5 chủ trì Đoàn giám sát việc triển khai và thực hiện Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai “Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030”, Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về triển khai thực hiện “Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030” đối với Ủy ban nhân dân Phường 7, Phường 12.

 

Tiếp Đoàn giám sát có Ông Nguyễn Tấn Tài – Bí thư Đảng ủy Phường 12, Bà Lương Thị Bích Trâm – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7, Bà Nguyễn Phước Hoàng Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 12, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ và cán bộ phụ trách Bình đẳng giới, Trẻ em, Văn hóa thông tin, Giáo dục các Phường 7, Phường 12.

 

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã nghe Ủy ban nhân dân các Phường 7, Phường 12 báo cáo về công tác triển khai, tuyên truyền và việc thực hiện các nội dung theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai “Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030”, kế hoạch số 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 5 trên địa bàn phường và trao đổi giữa các thành viên của Đoàn với Ủy ban nhân dân Phường 7, Phường 12 về các nội dung triển khai thực hiện Quyết định trong gian qua.

 

Bà Lê Thị Hồng Loan - Trưởng Đoàn giám sát đã kết luận một số nội dung sau giám sát: các đơn vị triển khai và có sự phối hợp đồng bộ để thực hiện tốt nội dung “Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030”; trong thời gian tới cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Luật về Bình đẳng giới, Luật Trẻ em; tham mưu Đảng ủy Phường quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt; phát huy hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; chăm lo học bổng, rà soát danh sách trẻ em gái bỏ học để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.

 


Số lượt người xem: 116    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm