SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
5
2
2
1
5
Bản tin quận 22 Tháng Năm 2017 3:15:00 CH

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

 

Vừa qua, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Phòng Tư pháp và Thanh tra Quận 5 đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho trên 150 người là lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, các Hội đoàn thể thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường, các Ban thanh tra nhân dân, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở, cấp phát 750 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về các nội dung nêu trên.

 

Ông Trần Kim Thạnh - Quận ủy viên, Chánh Thanh tra Quận 5 triển khai các nội dung pháp luật

Tại hội nghị, ông Trần Kim Thạnh, Quận ủy viên, Chánh Thanh tra Quận 5 đã triển khai các nội dung pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Qua triển khai, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện đạt hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận.


Số lượt người xem: 1430    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm