SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
8
8
5
3
2
Bản tin quận 05 Tháng Sáu 2017 2:20:00 CH

Hội Cựu chiến binh Quận 5 – Phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”

 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ X, trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Quận 5 đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI (2012 – 2017) của Hội CCB Quận 5 đặt ra. Các cấp hội đã tích cực chủ động tổ chức các phong trào thi đua CCB gương mẫu, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong công tác xây dựng bảo vệ Đảng - chính quyền và chế độ XHCN bằng các mô hình, giải pháp bám sát chủ đề hàng năm góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội và Quốc phòng an ninh tại địa phương và các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tích cực chăm lo xây dựng Hội vững mạnh ổn định về chính trị tư tưởng và tổ chức kết hợp với các hoạt động chăm lo nghĩa tình đồng đội, được các cấp hội và hội viên CCB đồng lòng tham gia giúp đạt hiệu quả cao. Có nhiều mô hình, giải pháp có tác dụng tốt, vừa có bề nổi, vừa có chiều sâu, động viên được đông đảo các thế hệ CCB đồng hành cùng phong trào hội, tạo sức lôi cuốn và đạt kết quả thiết thực.

 

Trao tặng nhà Nghĩa tình đồng đội tại Định Hòa

Hiện nay, toàn Quận có 2.022 hội viên, được tổ chức 29 hội cơ sở (15 hội phường và 14 hội “487”) có 123 Chi hội. Đầu nhiệm kỳ có 2.378 hội viên (294 Nữ, 1.186 Đảng viên). Trong nhiệm kỳ tăng: 217 do kết nạp: 200 đồng chí; chuyển đến: 17 đồng chí. Giảm: 573 đồng chí; (chuyển đi: 197, xóa tên: 05 đ/c; chết: 371 đồng chí). Quân số hội hiện nay: 2.022; trong đó: 1.186 Đảng viên; Nữ: 294 đồng chí. Thực hiện chế độ hàng năm công tác bình xét phân loại tổ chức hội và hội viên một cách nghiêm túc, chặt chẽ 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 85% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, có 99,2% hội viên đạt hội viên gương mẫu, trong đó có 84% đạt gương mẫu xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Cựu chiến binh Quận 5 đã phát huy tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tỷ lệ hội viên tham gia các chức danh tương đối cao, năm 2012 có 1.026/2.378 hội viên, năm 2013 có 1.126/2.147 hội viên, năm 2014 có 1.126/2.065 hội viên, năm 2015 có 1.235/2.065 hội viên, năm 2016 có 1.235/2022 hội viên. Có 70% trong số tham gia hoạt động được các cấp khen thưởng hàng năm, gắn với chủ đề hàng năm của Đảng bộ Thành phố với việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị. Hàng năm hội xây dựng các phong trào, mô hình, giải pháp qua đó để động viên các thế hệ CCB đươc tham gia cống hiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương, xây dựng hội lớn mạnh đó là phong trào “Cựu chiến binh đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động” của chính quyền trên địa bàn quận 5; Để thực hiện có hiệu quả đề án 02-ĐA/TU của Thành ủy về chống những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái, tập trung quán triệt kỹ nội dung cơ bản của đề án đến tận hội viên và xây dựng quyết tâm toàn hội không có hội viên tự diễn biến.

 

Cựu chiến binh Quận 5 tham gia chương trình “60 năm - Hào khí Điện Biên”

Vận động hội viên thực hiện tốt các chương trình, các cuộc vận động của Trung ương, Thành phố, Quận và địa phương phát động, các chương trình phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, văn minh đô thị, nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, cuộc sống văn minh, nghĩa tình. Cùng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tham gia tổ “mô hình 5 + 1”, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng có chuyển biến tiến bộ, hàng năm có hàng trăm lượt hội viên tham gia tuần tra ban đêm, xử lý các tụ điểm về trật tự xã hội… 

Đồng thời, Quận hội đã xậy dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền là 1 tỷ 618 triệu đồng, tặng quà nhân các ngày lễ, tết 1 tỷ 381 triệu đồng, khám chữa bệnh cho đồng bào các tỉnh vùng sâu, vùng xa với số tiền 3 tỷ 070 triệu đồng, xây dưng quỹ hội 1 tỷ 420 triệu đồng, ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc” với số tiền 124 triệu đồng.

Chính vì vậy kết quả phong trào thi đua hàng năm luôn đạt đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc, được Hội Cựu chiến binh Thành phố và Quận ủy Quận 5 đánh giá cao, 1 năm  được Ủy ban nhân dân Thành phố khen, 1 năm được Trung ương hội tặng bằng khen.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Cựu chiến binh Quận 5 cũng tiếp tục động viên các thế hệ Cựu chiến binh  Quận 5 tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”- Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Quận 5.


Số lượt người xem: 1072    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm