SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
6
2
9
0
8
Bản tin quận 12 Tháng Sáu 2017 4:05:00 CH

Phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 

Chiều ngày 30/5/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) quận 5 đã phối hợp Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn, Hội Luật gia, Hội Chữ Thập đỏ quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị phối hợp, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN, Ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội, các công đoàn cơ sở, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quận - phường… (gần 300 người tham dự).

Tại Hội nghị, Ông Hà Việt Cường – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận 5 đã báo cáo một số nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đặt yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống” coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng đặt ra yêu cầu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị thông qua 2 tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, việc học tập sẽ trở thành một nhu cầu văn hóa, nhấn mạnh vào tính tiên phong, gương mẫu, khắc phục tính hình thức, khoa trương…

Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên… học tập và làm đúng theo nhiệm vụ, chức năng của mình, nhằm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.


Số lượt người xem: 992    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm