SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
2
7
9
3
1
3
Bản tin quận 22 Tháng Tư 2019 9:20:00 SA

Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2018

 

Sáng ngày 17/4/2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 5 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” năm 2018.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận 5 trao giấy công nhận khu phố đạt danh hiệu văn hóa giai đoạn 2017 – 2018

Đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ  Phương Hồng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận 5; đồng chí Trương Canh Ba – Ủy viên Ban Thường Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 5; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”quận; Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”15 phường và đại diện các khu phố, các đơn vị đạt danh hiệu văn hóa năm 2018.

 

Đồng chí Trần Thị Minh Tân – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5, phó ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 5  báo cáo tổng kết phong trào

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Quận 5 ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Với sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân từ khu phố, tổ dân phố đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ quận đến phường đều thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ triển khai thực hiện phong trào. Qua các phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa... đã góp phần nâng cao ý thức của người dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, tình cảm cộng đồng, tình làng nghĩa xóm gắn bó, đoàn kết hơn; tinh thần tương thân, tương trợ được nâng cao, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận.

 

Đồng chí Trương Canh Ba – Ủy viên Ban Thường Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 5 trao giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2017 – 2018

Năm 2018, Ban Chỉ đạo các phường triển khai vận động 100% hộ đăng ký, kết quả bình chọn 32.650/34.703 gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 94%. Việc xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị được triển khai, thực hiện  đồng bộ, sâu rộng tạo sự chuyến biến tích cực trong nhận thức của người dân. Hiện nay, trên địa bàn quận có 92/99 khu phố văn hóa (tỷ lệ 92,9%); có 9/15 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Qua kiểm tra đã ghi nhận 274/293 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 5 trao giấy công nhận 22 khu phố đạt danh hiệu văn hóa giai đoạn 2017 – 2018 và 9 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2017 – 2018.


Số lượt người xem: 341    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm