SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
2
7
1
2
0
Bản tin quận 22 Tháng Tám 2022 7:35:00 SA

Quận 5 tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021

 

Ngày 19/8/2022, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Quận 5 tổ chức tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại hội trường A - Ủy ban nhân dân Quận 5.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Chí Cương - Thành viên Tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo TĐT KT Thành phố, Trưởng phòng Kinh tế Cục thống kê; đồng chí Trương Minh Kiều – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Quận 5.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được tiến hành từ ngày 01/3/2021 gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 01/3/2021 gồm điều tra doanh nghiệp và điều tra đơn vị hành chánh sự nghiệp hiệp hội trên địa bàn, giai đoạn 2 vào từ ngày 01/10/2021 gồm điều tra hộ sản xuất kinh doanh cá thể và điều tra cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Cuộc Tổng điều tra kinh tế lần này là cuộc Tổng điều tra lần đầu tiên áp dụng hình thức điều tra Webform và điều tra Capi cho toàn bộ các đối tượng. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của dịch bệnh covid – 19 nhưng cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn Quận 5 đã tổ chức hoàn thành đúng mục tiêu và đạt được yêu cầu đặt ra.

Theo đó, Tổng số đơn vị tiến hành điều tra 4.931 doanh nghiệp hợp tác xã. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 3.737 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp lớn là 99 doanh nghiệp, vừa là 116 doanh nghiệp, nhỏ là 614 doanh nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ là 2.908 doanh nghiệp. Tổng số lao động của các doanh nghiệp đến 31/12 là 55.687 lao động. Số lao động nữ là 20.779 chiếm 37,317%. Số doanh nghiệp có qui mô lao động từ 200 lao động trở lên là 41 doanh nghiệp, số doanh nghiệp có dưới 5 lao động là 2.783 doanh nghiệp.

Tổng số cơ sở cá thể đang hoạt động 13.459 cơ sở. Số cơ sở có địa điểm kinh doanh cố định là 10.160 cơ sở, số cơ sở có địa điểm kinh doanh không cố định là 3.299 cơ sở. Tổng số lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là 26.529 lao động.

Số lượng đơn vị sự nghiệp trên địa bàn là 118 đơn vị. Giáo dục đào tạo: 66 đơn vị, Y tế: 20 đơn vị, Văn hóa thể thao: 06 đơn vị, Thông tin, truyền thông: 01 đơn vị, Sự nghiệp khác: 17 đơn vị. Số lao động của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn là 23.448 người.

Số lượng đơn vị hiệp hội trên địa bàn là 13 đơn vị. Tổ chức xã hội: 5 đơn vị; Tổ chức xã hội nghề nghiệp: 7 đơn vị; Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp: 1 đơn vị. Số lượng lao động của các đơn vị hiệp hội trên địa bàn là 108 lao động.

Số lượng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là 62 cơ sở: trong đó Phật giáo 25 cơ sở, Công giáo 9 cơ sở, Tin lành 2 cơ sở, Cao đài 2 cơ sở. Số lao động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là 346: trong đó Phật giáo 133 người, Công giáo 42 người, Tin lành 16 người, Cao đài 25 người.

Tổng điều tra Kinh tế là một trong ba cuộc Tổng điều tra lớn do ngành Thống kê thực hiện với mục tiêu phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các Bộ, ngành địa phương, giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước, nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và từng ngành từng địa phương nói riêng. Giúp cho từng ngành từng địa phương định vị được vị trí của mình trong quá trình phát triển, xác định những tiềm năng lợi thế cần khai thác, nhận diện được rào cản thách thức phải vượt qua, và đưa ra được những chỉ đạo điều hành phù hợp để phát triển kinh tế.

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra Cơ sở hành chính năm 2021; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra Cơ sở hành chính năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.


Số lượt người xem: 180    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm