SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
5
6
7
2
8
Bản tin quận 08 Tháng Giêng 2018 3:30:00 CH

Phổ biến, quán triệt về hoạt động Thừa phát lại

 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội và nâng cao nhận thức, tiếp cận của người dân đối với dịch vụ này, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn Quận 5.

Ngày 28/12/2017, Phòng Tư pháp Quận 5 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận Đoàn 5, Hội Luật gia và Văn phòng Thừa phát lại Quận 5 tổ chức phổ biến, quán triệt về hoạt động Thừa phát lại cho gần 300 người là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. Nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến vi bằng và giá trị pháp lý của vi bằng. Đồng thời, cấp phát 200 tài liệu Tờ gấp tuyên truyền về các nội dung trên. Trong thời gian tới, theo kế hoạch UBND 15 phường sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân trên địa bàn các nội dung liên quan đến hoạt động Thừa phát lại.


Số lượt người xem: 260    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm