SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
5
3
0
3
3
Bản tin quận 10 Tháng Sáu 2024 9:10:00 SA

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, tổ chức, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đến nay, những lời dạy của Người về báo chí vẫn là tài sản quý đối với nền báo chí cách mạng nước nhà. Người chỉ rõ: Công việc viết báo và làm báo là “công tác cách mạng” để “phụng sự Tổ quốc”, “phụng sự Nhân dân”, “phụng sự giai cấp và nhân loại”. “Báo chí là một mặt trận”, “Cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”.

 

 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trên 2.000 bài báo và gần 300 bài thơ, 500 trang truyện và ký, với nhiều bút danh khác nhau. Không chỉ là một cây bút sắc sảo, một nhà báo lỗi lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà văn hóa kiệt xuất. Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa tinh hoa văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại - văn hóa Hồ Chí Minh.

 

 

99 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Tự hào về truyền thống vẻ vang, chúng ta càng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Những lời dạy của Người về vai trò, trách nhiệm của người cầm bút: “Viết để làm gì? Viết cho ai…?" vẫn còn nguyên giá trị đối với những người làm báo hôm nay.

  


Số lượt người xem: 143    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm