SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
8
1
7
4
1
Thông tin chỉ đạo điều hành 22 Tháng Sáu 2024 1:34:58 SA
Kế hoạch công tác tuần 25 của Thường trực UBND Quận 5  (16/06/2024)
Tuần 25, năm 2024 (Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024)
Kế hoạch công tác tuần 24 của Thường trực UBND Quận 5  (09/06/2024)
Tuần 24, năm 2024 (Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 16/06/2024)
Kế hoạch công tác tuần 23 của Thường trực UBND Quận 5  (02/06/2024)
Tuần 23, năm 2024 (Từ ngày 03/06/2024 đến ngày 09/06/2024)
Kế hoạch công tác tuần 22 của Thường trực UBND Quận 5  (26/05/2024)
Tuần 22, năm 2024 (Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024)
Kế hoạch công tác tuần 21 của Thường trực UBND Quận 5  (19/05/2024)
Tuần 21, năm 2024 (Từ ngày 20/05/2024 đến ngày 26/05/2024)
Kế hoạch công tác tuần 20 của Thường trực UBND Quận 5  (12/05/2024)
Tuần 20, năm 2024 (Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 19/05/2024)
Kế hoạch công tác tuần 19 của Thường trực UBND Quận 5  (05/05/2024)
Tuần 19, năm 2024 (Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 12/05/2024)
Kế hoạch công tác tuần 17 và 18 của Thường trực UBND Quận 5  (21/04/2024)
Tuần 17 và 18, năm 2024 (Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 05/05/2024)
Kế hoạch công tác tuần 16 của Thường trực UBND Quận 5  (14/04/2024)
Tuần 16, năm 2024 (Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024)
Kế hoạch công tác tuần 15 của Thường trực UBND Quận 5  (07/04/2024)
Tuần 15, năm 2024 (Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm