Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 22  
Số ký hiệuTrích yếuLoại văn bảnLĩnh vực
4593/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện 
Quyết định Lao động - Thương binh Xã hội
4826/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện 
Quyết định Kinh tế
5223/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện 
Quyết định Kinh tế
5301/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện 
Quyết định Tài chính - Kế hoạch
5395/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện 
Quyết định Quản lý đô thị
4114/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện 
Quyết định Tài nguyên - Môi trường
QT-QLĐT-01
Về việc Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-02
Về việc Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-03
Về việc Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-04
Về việc Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-05
Về việc Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-06
Về việc Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-07
Về việc Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-08
Về việc Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-09
Về việc Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-10
Về việc Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-11
Về việc Gia hạn Giấy phép xây dựng
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-12
Về việc Cấp lại Giấy phép xây dựng
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị
QT/QLĐT-13
Về việc Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình
Thủ tục - Quy trình Quản lý đô thị

1754/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
Quyết định Thanh tra
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm