THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ISO
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 82  
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
Quy trình Giải thể trường Trung học cơ sở Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Công nhận Ban giám hiệu trường tiểu học tư thục Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Công nhận Ban giám hiệu trường mầm non tư thục Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại phường Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại phường Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại phường Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Điều chỉnh và cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Thành lập trường Mầm Non Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Sáp nhập, chia tách trường Mầm Non Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Cho phép hoạt động giáo dục trường Mầm Non Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Đình chỉ hoạt động giáo dục trường Mầm Non Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Giải thể trường Mầm Non Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Thành lập trường Tiểu học Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 Giáo dục và đào tạo
Quy trình Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Ủy ban nhân dân Quận 5 Giáo dục và đào tạo
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm