THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Phường xã
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 115  
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Ủy ban nhân dân phường Việc làm
Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Ủy ban nhân dân phường Việc làm
Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Ủy ban nhân dân phường Việc làm
Hòa giải tranh chấp đất đai Ủy ban nhân dân phường Giải quyết tranh chấp đất đai
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu- chia Ủy ban nhân dân phường Người có công
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Ủy ban nhân dân phường Người có công
Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ủy ban nhân dân phường Chính sách có công
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm