SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
6
3
3
6
5
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 25 Tháng Bảy 2014 2:55:00 CH

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

 

Thực hiện Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 10/4/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, ngày 16/7/2014, Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của quận 5 giai đoạn 2014 – 2015.

 

Với mục tiêu xây dựng đề án xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận theo Nghị Định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, hướng dẫn của Sở Nội vụ về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, bảo đảm 100% cơ quan chuyên môn xây dựng và thẩm định đề án trong quý I năm 2014; nâng cao chất lượng tuyển dụng đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài và gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm. Thực hiện đúng qui định, quy trình tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức, đánh giá cán bộ, công chức hằng năm căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, xử lý kịp thời đối với công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

 

Theo kế hoạch từ nay đến hết tháng 12/2014, Phòng Nội vụ quậnchủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của quận 5 với các nội dung vị trí việc làm, cơ cấu công chức; tuyển dụng công chức; đánh giá công chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; thanh tra công vụ…


Số lượt người xem: 1898    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm