SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
2
6
9
1
6
Lịch làm việc của lãnh đạo 30 Tháng Năm 2023 7:21:25 SA
Kế hoạch công tác tuần 21 của Thường trực UBND Quận 5  (23/05/2023)
Tuần 21, năm 2023 (Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023
Kế hoạch công tác tuần 20 của Thường trực UBND Quận 5  (15/05/2023)
Tuần 20, năm 2023 (Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 21/05/2023
Kế hoạch công tác tuần 19 của Thường trực UBND Quận 5  (08/05/2023)
Tuần 19, năm 2023 (Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 14/05/2023
Kế hoạch công tác tuần 18 của Thường trực UBND Quận 5  (25/04/2023)
Tuần 18, năm 2023 (Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023
Kế hoạch công tác tuần 17 của Thường trực UBND Quận 5  (25/04/2023)
Tuần 17, năm 2023 (Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023
Kế hoạch công tác tuần 16 của Thường trực UBND Quận 5  (18/04/2023)
Tuần 16, năm 2023 (Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023
Kế hoạch công tác tuần 15 của Thường trực UBND Quận 5  (11/04/2023)
Tuần 15, năm 2023 (Từ ngày 10/04/2023 đến ngày 16/04/2023
Kế hoạch công tác tuần 14 của Thường trực UBND Quận 5  (04/04/2023)
Tuần 14, năm 2023 (Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 09/04/2023
Kế hoạch công tác tuần 13 của Thường trực UBND Quận 5  (28/03/2023)
Tuần 13, năm 2023 (Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023)
Kế hoạch công tác tuần 12 của Thường trực UBND Quận 5  (21/03/2023)
Tuần 12, năm 2023 (Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm