SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
8
3
6
4
0
Bản tin quận 27 Tháng Sáu 2024 2:00:00 CH

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 5 lần thứ III - năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp

 

 

Trong hai ngày 26 và 27/6/2024, Ủy ban nhân dân Quận 5 tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 5 lần thứ III - năm 2024.

 

 

Đến dự có ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố phụ trách Quận 5, ông Tăng Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, ông Cao Sơn Yên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, bà Trương Minh Kiều - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 5 lần thứ III năm 2024, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, 14 phường và 130 đại biểu dự đại hội quận và 54.281 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 5.

 

 

Quận 5 có 143.827 người dân đang sinh sống, trong đó có 54.228 người là đồng bào dân tộc thiểu số (53.748 đồng bào dân tộc Hoa chiếm 31,6%, 183 đồng bào dân tộc Khmer chiếm 0,11%, 176 đồng bào dân tộc Chăm chiếm 0,10%, 102 đồng bào dân tộc Mường chiếm 0,06%, 50 đồng bào dân tộc Tày chiếm 0,03%, 07 đồng bào dân tộc khác chiếm 0,01%) tập trung nhiều nhất ở Phường 7, Phường 11, Phường 12. Từ năm 2019 đến nay, Quận 5 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế không ngừng phát triển, phát huy sức mạnh, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, ổn định an ninh chính trị; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng được nâng lên rõ nét. Quận 5 đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều mô hình, giải pháp giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo chuyển đổi ngành nghề, vay vốn phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, cấp thẻ bảo hiểm y tế, sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà tình thương, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19, hỗ trợ phương tiện sinh kế, gắn đồng hồ điện, đồng hồ nước, miễn học phí, hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho con, em đồng bào dân tộc… Công tác bảo tồn các giá trị truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số được quan tâm gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp đã được đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia và xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, giải pháp, nhân tố đổi mới, sáng tạo trong xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, góp phần ngăn chặn và xóa bỏ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, tạo sự đoàn kết gắn bó trong Nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số được quan tâm; xây dựng và phát huy tốt vai trò lực lượng chính trị nòng cốt, người có uy tín tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển kinh tế và các phong trào thi đua yêu nước. Qua 5 năm đã có nhiều mô hình mới, nhiều giải pháp hay, nhiều điển hình cá nhân tiêu biểu đã được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần rất quan trọng cùng quận phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là thành quả chung, thể hiện trách nhiệm và tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc. Những thành tựu trong công tác dân tộc và những thành quả mà đồng bào các dân tộc thiểu số Quận 5 đạt được là khá toàn diện, đã và đang làm thay đổi tích cực diện mạo của Quận 5, góp phần vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Phát biểu tại đại hội, ông Cao Sơn Yên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 5 là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, là ngày hội của đồng bào các dân tộc thiểu số Quận 5. Đại hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi; nội dung và chương trình Đại hội bám sát yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chỉ đạo Đại hội Thành phố. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Ủy ban nhân dân quận và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc, đa dạng và đổi mới các hình thức vận động quần chúng để góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội… Vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Quận 5 phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

 

 

Dịp này, đại hội đã thông qua danh sách 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV năm 2024, trong đó, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 làm trưởng đoàn đại biểu.

 

Trong dịp này, Ban Dân tộc Thành phố cũng tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân và Ủy ban nhân dân Quận 5 cũng trao tặng giấy khen cho 27 tập thể và 37 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

  


Số lượt người xem: 170    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm