SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
8
1
7
6
8
Bản tin quận 22 Tháng Tám 2022 7:45:00 SA

Quận 5 tập huấn triển khai các văn bản liên quan đến công tác Quản lý tài chính và xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Ban Quản lý các chợ truyền thống trên địa bàn

 

Nhằm đảm bảo hiệu quả cao trong công tác Quản lý tài chính và xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng; ngày 19/8/2022, tại Hội trường A - Ủy ban nhân dân Quận 5, các Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 5 cùng phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản liên quan đến việc Quản lý tài chính và xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Ban Quản lý các chợ truyền thống trên địa bàn Quận 5.

 

Tại hội nghị triển khai, đại diện lãnh đạo các đơn vị triển khai các quy định xây dựng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với chủ nguồn thải; các văn bản quy định pháp luật trong công tác Quản lý tài chính và xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng. Trong đó, tập trung triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ – CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định mới về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt đối với chủ nguồn thải; phương án tính chuyển xếp lương theo Nghị định 161/2018/NĐ – CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau hội nghị, ban quản lý các chợ, nhân viên kế toán của các chợ truyền thống cũng trao đổi thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý tài chính và thực hiện việc xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng.


Số lượt người xem: 339    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm