SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
8
1
7
6
2
Bản tin quận 22 Tháng Tám 2022 8:00:00 SA

14 phường Quận 5 tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022

 

Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022); từ ngày 15/8 đến 19/8/2022, 14 phường trên địa bàn Quận 5 tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 1, Quận 5

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 2, Quận 5

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 4, Quận 5

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 7, Quận 5

Tại ngày hội, 14 phường Quận 5 đã ôn truyền thống kỷ niệm Ngày truyền thống của Công an nhân dân và 17 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; báo cáo kết quả thực hiện phong trào trong năm 2022, trong đó đánh giá những mặt được và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, tổ chức ký kết giao ước thi đua với các nội dung: Vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa bàn; Vận động Nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người cần phải giáo dục tại cộng đồng dân cư; Xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động; Khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời; Xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”…

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 5, Quận 5

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 6, Quận 5

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 8, Quận 5

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 10, Quận 5

Bên cạnh đó, 14 phường cũng đã kịp thời động viên nhiều tập thể và cá nhân đã có những thành tích đóng góp cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 12, Quận 5

 

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Phường 14, Quận 5

Hoạt động này góp phần nêu cao vai trò và sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


Số lượt người xem: 337    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm