SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
5
3
0
4
5
Bản tin quận 20 Tháng Năm 2024 8:10:00 SA

Quận 5 tiếp Đoàn Giám sát về triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

 

 

Ngày 17/5/2024, Ủy ban nhân dân Quận 5 tiếp Đoàn Giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn giám sát đã thực hiện giám sát Ủy ban nhân dân Quận 5 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn Quận 5 (giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 3 năm 2024).

 

 

Tiếp Đoàn Giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có bà Trương Minh Kiều – Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể quận, Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận.

 

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Minh Kiều – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn quận và những điểm nổi bậc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận trong thời gian qua như: luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhằm giảm thiểu phát sinh kiến nghị, phản ánh; luôn chỉ đạo giải quyết triệt để những kiến nghị, phản ánh của người dân và cử tri, không để kiến nghị, phản ánh phát triển thành khiếu nại và tố cáo; đổi mới phương thức tiếp xúc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Nhân dân thông qua giải pháp tổ chức ngay tại địa bàn các phường nhằm kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và những bức xúc của người dân ngay tại cơ sở;…

 

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh – Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của Quận 5 trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 5 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nhân rộng, xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo nhằm thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hoặc tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá kết quả đạt được; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.


Số lượt người xem: 176    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm