CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 38  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2922/QĐ-UBND 15/07/2024 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024
2293/QĐ-UBND 15/07/2024 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 5
1025/QĐ-UBND 08/04/2024 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 1 năm 2024
5899/QĐ-UBND 30/12/2023 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 4 và năm 2023
5900/QĐ-UBND 30/12/2023 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Quận 5
4667/QĐ-UBND 10/10/2023 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023
3126/QĐ-UBND 17/07/2023 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Quận 5
3112/QĐ-UBND 13/07/2023 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Quận 5
1057/QĐ-UBND 14/04/2023 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 1 năm 2023
4808/QĐ-UBND 30/12/2022 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Quận 5
4832/QĐ-UBND 30/12/2022 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 4 và ước thực hiện năm 2022 của Quận 5
2852/QĐ-UBND 12/10/2022 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Quận 5
2030/QĐ-UBND 12/07/2022 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2021
1969/QĐ-UBND 07/07/2022 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của Quận 5
891/QĐ-UBND 12/04/2022 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 1 năm 2022 của Quận 5
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm