Modify settings and columns
  
Xem: 
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 4:30 CH116-193-64-12\admin_q5Bản đồ hành chính
bang-gia-dat.aspx
bang-gia-datDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 4:37 CH116-193-64-12\admin_q5Bảng giá đất
cac-dia-chi-can-biet.aspx
cac-dia-chi-can-bietDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2010 2:29 CH116-193-64-12\admin_q5Các địa chỉ cần biết
cong-khai-ngan-sach.aspx
cong-khai-ngan-sachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2017 2:36 CHSystem AccountCông khai ngân sách
chuong-trinh-hanh-dong.aspx
chuong-trinh-hanh-dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2011 9:15 SAbioadminCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
dau-xe-2-banh.aspx
dau-xe-2-banhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 6:28 CH116-193-64-12\admin_q5Đậu xe 2 bánh
dau-xe-4-banh.aspx
dau-xe-4-banhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 6:28 CH116-193-64-12\admin_q5Đậu xe 4 bánh
download.aspx
downloadDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 6:28 CH116-193-64-12\admin_q5Download
du-toan-nsdp-da-duoc-hdnd-quyet-dinh.aspx
du-toan-nsdp-da-duoc-hdnd-quyet-dinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2017 10:50 SATrương Ngọc ThànhDự toán NSĐP đã được HĐND Quyết định
du-toan-nsdp-trinh-hdnd.aspx
du-toan-nsdp-trinh-hdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2017 10:49 SATrương Ngọc ThànhDự toán NSĐP trình HĐND
gop-y-new.aspx
gop-y-newDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/08/2012 9:41 SASystem AccountÝ kiến phản hồi
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 4:24 CH116-193-64-12\admin_q5Giới thiệu chung
ketquatk.aspx
ketquatkDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/08/2011 4:32 CHSystem AccountKết quả tìm kiếm
lich-cong-tac.aspx
lich-cong-tacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/12/2018 3:09 CHSystem AccountLịch công tác
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 4:36 CH116-193-64-12\admin_q5Liên hệ
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem Account
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2014 4:32 CHSystem Account
nha-thieu-nhi.aspx
nha-thieu-nhiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 9:14 CH116-193-64-12\AdministratorNhà thiếu nhi
preview.htm
previewDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountPreview
quyet-toan-nsdp-da-duoc-hdnd-phe-chuan.aspx
quyet-toan-nsdp-da-duoc-hdnd-phe-chuanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2017 10:51 SATrương Ngọc ThànhQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
quy-trinh-noi-bo-tthc-2.aspx
quy-trinh-noi-bo-tthc-2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/09/2020 9:55 SASystem AccountQuyTrinhNoiBoTTHC
sdt-lien-he.aspx
Kiểm xuất Cho: System Accountsdt-lien-he.aspx
Kiểm xuất Cho: System Account<
sdt-lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/05/2011 10:00 SAbioadminSố điện thoại liên hệ
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/06/2010 10:52 SASystem AccountSite map
so-do-to-chuc.aspx
so-do-to-chucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2010 2:29 CH116-193-64-12\admin_q5Sơ đồ tổ chức
tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luat.aspx
tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/06/2010 9:25 SASystem AccountTài liệu phổ biến giáo dục pháp luật
test.aspx
testDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 4:34 CH116-193-64-12\AdministratorTest chức năng
tiepnhanphananhkiennghivequydinhhanhchinh.aspx
tiepnhanphananhkiennghivequydinhhanhchinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 2:21 CHSystem AccountTiếp nhận phản ảnh kiến nghị về quy định hành chính
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountTìm kiếm
tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-nsdp-trong-nam.aspx
tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-nsdp-trong-namDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2017 10:50 SATrương Ngọc ThànhTình hình thực hiện Dự toán NSĐP trong năm
tong-hop-tinh-hinh-cong-khai.aspx
tong-hop-tinh-hinh-cong-khaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2017 10:51 SATrương Ngọc ThànhTổng hợp tình hình công khai
tthc-iso.aspx
tthc-isoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2018 3:35 CHSystem AccountThủ tục hành chính
tthc-phuongxa.aspx
tthc-phuongxaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2018 3:30 CHSystem AccountThủ tục hành chính
thong-bao-nghi-le.aspx
thong-bao-nghi-leDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/09/2010 10:55 SA116-193-64-12\admin_q5Thong bao nghi le
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 4:34 CH116-193-64-12\admin_q5Thủ tục hành chính
thu-vien-hinh-anh.aspx
thu-vien-hinh-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 6:29 CH116-193-64-12\admin_q5Thư viện hình ảnh
tra-cuu-ho-so-hanh-chinh.aspx
tra-cuu-ho-so-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/03/2011 11:40 SAbioadminTra cứu hồ sơ hành chính
trung-tam-tdd.aspx
trung-tam-tddDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 9:17 CH116-193-64-12\AdministratorTrung tâm TDTT
trung-tam-van-hoa.aspx
trung-tam-van-hoaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 9:14 CH116-193-64-12\AdministratorTrung tâm văn hoá
truong-day-nghe.aspx
truong-day-ngheDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 9:16 CH116-193-64-12\AdministratorTrường dạy nghề
ung-cu-vien-hdnd-tp.aspx
ung-cu-vien-hdnd-tpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2011 9:14 SAbioadminỨNG CỬ VIÊN HĐND TP
ung-cu-vien-quoc-hoi.aspx
ung-cu-vien-quoc-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/05/2011 11:38 SAbioadminỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI
van-ban-phap-luat.aspx
van-ban-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010 4:36 CH116-193-64-12\admin_q5Văn bản pháp luật
vui-choi-giai-tri.aspx
vui-choi-giai-triDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/12/2010 6:29 CH116-193-64-12\admin_q5Vui chơi giải trí
y-kien-phan-hoi.aspx
y-kien-phan-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/02/2014 2:54 CHSystem AccountÝ kiến xử lý, phản hồi yêu cầu tổ chức - cá nhân