CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 25  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1057/QĐ-UBND 14/04/2023 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý 1 năm 2023
4808/QĐ-UBND 30/12/2022 Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Quận 5
2030/QĐ-UBND 12/07/2022 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2021
4022/QĐ-UBND 31/12/2021 QĐ v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021
4161/QĐ-UBND 31/12/2021 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Quận 5
2445/QĐ-UBND 14/10/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021
2070/QĐ-UBND 12/07/2021 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2020
2061/QĐ-UBND 09/07/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021
908/QĐ-UBND 13/04/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021
139/QĐ-UBND 18/01/2021 QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân Quận 5 duyệt
6054/QĐ-UBND 25/12/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2021 trình Hội đồng nhân dân Quận 5
5787/QĐ-UBND 10/12/2020 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quận 5 năm 2020
4856/QĐ-UBND 15/10/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020
3134/QĐ-UBND 19/08/2020 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2019
2486/QĐ-UBND 07/07/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm