CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 10  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
4856/QĐ-UBND 15/10/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020
3134/QĐ-UBND 19/08/2020 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2019
2486/QĐ-UBND 07/07/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020
5334/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019
4008/QĐ-UBND 07/08/2019 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2018
2637/QĐ-UBND 12/07/2019 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019
1286/QĐ-UBND 12/04/2019 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2019
5971/QĐ-UBND 29/12/2018 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2019 của Quận 5
4344/QĐ-UBND 05/10/2018 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018
3178/QĐ-UBND 09/08/2018 QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Quận 5
 
Tìm kiếm