SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
6
6
6
9
8
8
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 19 Tháng Chín 2017 6:32:16 CH
TỪ NĂM 2020, CẤM CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC  (14/08/2017)
Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (là Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán và có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 ...
NÂNG HẠN MỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI LÊN 75 TRIỆU ĐỒNG  (08/08/2017)
Từ ngày 05/8/2017, Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực. Theo đó: - Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh tăng lên 75 triệu đồng (quy định hiện hành tại Nghị định ...
CHO PHÉP SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH  (25/07/2017)
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trong các trường hợp: - Tài sản được giao, đầu tư mua sắm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử ...
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018  (17/07/2017)
Nghị quyết 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015 và về hiệu lực thi hành BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 được thông qua ngày 20/6/2017. Theo đó, từ ngày 01/01/2018, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự ...
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC  (17/07/2017)
Ngày 31/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-TTg về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Theo đó, điều kiện để người có trình độ trung cấp được dự tuyển liên thông lên đại học là phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT và có một trong ...
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN NGHỈ HÈ HÀNG NĂM CỦA GIÁO VIÊN  (03/07/2017)
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. Theo đó: Quy định rõ thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Thời gian nghỉ ...
QUY ĐỊNH 12 LOẠI GIẤY TỜ VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  (03/07/2017)
Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Kể từ Luật Xây dựng năm 2003 đến Luật Xây dựng năm 2014, đây là Nghị định đầu tiên quy định chi tiết các loại giấy tờ về đất đai nào là hợp lệ khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Việc này có ý nghĩa khá lớn, ...
THỦ TỤC YÊU CẦU TÒA ÁN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH Ở CƠ SỞ  (26/06/2017)
Công văn 1503/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở được ban hành ngày 05/5/2017. Theo đó: - Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở (là một bên hoặc cả hai bên) phải gửi đơn đến TAND cấp huyện nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày lập văn bản hòa giải thành. Kèm ...
TĂNG MỨC PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU  (26/06/2017)
Ngày 25/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2017/NĐ-CP về việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Theo đó: Tăng khung mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về giá bán lẻ xăng dầu do thương nhân đầu mối hoặc phân phối xăng dầu quy định lên từ 40 đến 60 triệu đồng (hiện nay từ 10 đến 20 triệu đồng), cụ thể: - Tự ý ...
NÂNG MỨC VAY TỐI ĐA CỦA SINH VIÊN LÊN 1,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG  (26/06/2017)
Nội dung này được quy định tại Quyết định 751/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, điều chỉnh mức vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên tối đa là 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên (mức vay hiện hành là ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm