SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
8
3
3
5
0
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 24 Tháng Bảy 2024 9:32:49 SA
Một số khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2022"  (17/10/2022)
  
Tờ gấp Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012  (04/10/2022)
  
Danh mục 25 dịch vụ công trực tuyến triển khai theo Đề án 06  (04/10/2022)
  
Nghị định 55.2019  (04/10/2022)
  
Nghị định 34.2018  (04/10/2022)
  
LỘ TRÌNH TĂNG SỐ LƯỢNG VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG  (23/08/2022)
Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Chính phủ đồng ý lộ trình tăng số lượng vắc xin của Bộ Y tế như sau: - Đưa vắc xin phòng bệnh do vi rút Rota từ năm 2022, vắc xin phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vắc xin ...
CÁC KHOẢN HỖ TRỢ CHI TRẢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG  (23/08/2022)
Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến. Theo Điều 5 Thông tư số 44/2022/TT-BTC, các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng chế ...
QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5  (06/05/2022)
  
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG  (01/03/2022)
Ngày 31/12/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc. Theo đó, từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với ...
QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU TIỀN DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ  (01/03/2022)
Ngày 31/12/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ. Trước đây, Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ chưa có quy định rõ ràng về hình thức và phương thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Tuy nhiên, từ ngày 31/3/2022, Thông tư 15 sẽ được thay ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm