SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
8
1
4
0
1
Bản tin quận 29 Tháng Năm 2017 9:10:00 SA

Thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Quận 5 giai đoạn 2016 – 2020

 

Thực hiện Quyết định 6741/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân s và Sức khỏe sinh sản Việt Nam của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Quận 5  giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đâu đời; chăm sóc toàn diện sức khỏe sinh sản; duy trì mức sinh hợp lý; hạn chế mất cân bng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về dân số - kế hoạch hóa gia đình phục vụ công tác kế hoạch, quản lý hành chính nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: Tỷ lệ bà mẹ đang mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 80%, Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh đạt 70%, Tỷ lệ vị thành niên, thanh niên được truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản là 90%, phấn đấu tổng tỷ suất sinh (Số con trung bình của một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ) từ 1,7 đến 1,9 con, duy trì số cặp vợ chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai đạt tỷ lệ trên 70%, tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1%, tỷ số giới tính khi sinh, không vượt quá mức 110 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm tỷ lệ phá thai của người chưa thành niên xuống dưới 3%, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…Đồng thời cũng đề ra các giải pháp thực hiện như: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyn đi với công tác dân số và sức khỏe sinh sản, đặc biệt là đối với việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tăng cường công tác truyền thông - giáo dục chuyển đổi hành vi; nâng cao chất lưng cung cấp dịch vụ Dân số/Sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và sức khỏe sinh sản; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách dân số và sức khỏe sinh sản, xã hội hóa, phối hợp liên ngành về dân số và sức khỏe sinh sản; đầu tư và khai thác các nguồn lực cho công tác dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin chuyên ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình.


Số lượt người xem: 1422    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm